Polish Session

The Polish Day

The third day of EuroGeo7 (Wednesday) will be declared a Polish Day.

In one of the lecture rooms all lectures will be delivered in Polish throughout the day. The aim of the Polish session is to attract local engineers, designers, regulators and purchasing managers that are more comfortable with lectures delivered in their mother tongue.

Lectures for the Polish session will be selected by the scientific committee. All lectures will be peer reviewed. Maximum 30 lectures will be qualified. Topics will include new developments in geosynthetics and case histories. Lectures previously delivered in other sessions in English may also be submitted for the Polish session to be delivered in Polish.

Discounted registration for the Polish Session and Exhibition will be offered. For details please refer to Registration.

Dzień Polski

Szanowni Państwo,

Jednym z celów naszej konferencji jest promocja rozwiązań geosyntetycznych oraz zasad prawidłowego projektowania i wykonawstwa z zastosowaniem geosyntetyków w środowisku praktyków z naszego kraju, a także stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów, doświadczeń i dyskusji w szerokim gronie ekspertów bez bariery językowej. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. Na środę 7 września 2022 zaplanowaliśmy 3 specjalne sesje referatów wygłaszanych w języku polskim.

Zapraszamy do zgłaszania referatów o charakterze technicznym i naukowo-technicznym (geosyntetyki – nowe materiały i technologie, przykłady zrealizowanych inwestycji). Umożliwiamy wygłoszenie referatów uprzednio wygłoszonych w innej sesji EuroGeo7; warunkiem jest przedstawienie ich w języku polskim. Spośród nadesłanych propozycji Komitet Naukowy wybierze maksymalnie 30. Wszystkie referaty będą recenzowane.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Polskim przedstawicieli administracji państwowej, projektantów, wykonawców oraz producentów. Dla osób zainteresowanych wysłuchaniem referatów prezentowanych w ramach Dnia Polskiego oraz zwiedzeniem konferencyjnej wystawy przygotowaliśmy specjalne pakiety uczestnictwa. Szczegóły w zakładce Registration.

Polish Sessions Programme – Sesje Polskie

ŚRODA 7 WRZEŚNIA
SALA 4 (Goethe)
9:00 - 10:30
Sesja polska 1
Przewodniczący Sesji: Marian Łupieżowiec, Agnieszka Kiersnowska
Osoba prezentującaAutor(rzy)
Bezpieczne i ekonomiczne platformy robocze z zastosowaniem geotekstyliów i wyrobów pokrewnychA. DuszyńskaA. Duszyńska, R. Duszyński
Wpływ liczby przewężeń geowłóknin na ich właściwości filtracyjneA. MarkiewiczA. Markiewicz
Geosyntetyki filtracyjno-drenażowe. Kryteria doboru i przyczyny ograniczenia sprawnościW. Sterpejkowicz-WersockiW. Sterpejkowicz-Wersocki
Biodegradowalne geokompozyty sorbujące wodę - możliwe aplikacje i korzyści środowiskoweJ. Dąbrowska
K. Lejcuś, D. Marczak, J. Misiewicz, M. Śpitalniak, J. Dąbrowska
Zmniejszenie śladu węglowego inwestycji drogowych dzięki optymalizacji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów heksagonalnychP. MazurowskiP. Mazurowski
11:00 - 12:30
Sesja polska 2
Przewodniczący Sesji: Jolanta Dąbrowska, Katarzyna Zamara
Osoba prezentującaAutor(rzy)
Badanie wpływu czynników chemicznych i termodynamicznych na właściwości georusztów PEHDA. KiersnowskaA. Kiersnowska, W. Fabianowski, E. Koda, Y. Trach, J. Kawalec
Wytyczne PSG do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnymJ. Bryk
J. Bryk
Zastosowanie georusztów wielokierunkowych w konstrukcji podtorza i nawierzchni podsypkowejR. DuszyńskiR. Duszyński
Stabilizacja warstw kruszyw georusztami w nawierzchniach drogowych jako ekologiczny aspekt zrównoważonego rozwojuM. Gołos
M. Gołos
Badania wybranych mechanizmów działania zbrojenia geosyntetycznego w trwałych nawierzchniach asfaltowychJ. Sobolewski
A. Elsing, J. Sobolewski
14:00 - 15:30
Sesja polska 3
Przewodniczący Sesji: Angelika Duszyńska, Remigiusz Duszyński
Osoba prezentującaAutor(rzy)
Model MES dla analizy współpracy geomateraca z podłożem
M. ŁupieżowiecM. Łupieżowiec
Wykorzystanie geotekstyliów otrzymanych z odpadowych włókien syntetycznych i wełny owczej do zastosowań w inżynierii lądowejJ. Grzybowska-PietrasJ. Grzybowska-Pietras, A. Juzwa
Projekt i budowa nasypu z ultralekkiego kruszywa ze spienionego szkła zbrojonego geosyntetykamiJ. BrykT. Loux
Zależność naprężenie-dylatancja piasku z dodatkiem gumyZ. Szypcio
Z. Szypcio, K. Dołżyk-Szypcio, A. Nurgaliyev
Plastik w oceanach i globalne ocieplenie: Nowe wyzwania dla geosyntetykówP. PiotrowiczP. Piotrowicz, H. Ehrenberg

Organized by

Under the auspices of

Endorsement

The Polish Chamber of Civil Engineers

Honorary Endorsement

Conference partner

Media Endorsement

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors